Krzysztof Bielawski - badacz cmentarzy żydowskich, publicysta. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW, absolwent Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: Historia i kultura Żydów). Założyciel strony internetowej www.cmentarze-zydowskie.pl. Specjalista do spraw dziedzictwa żydowskiego w Centrum Informacji Historycznej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Autor książki Zagłada cmentarzy żydowskich oraz artykułów publikowanych na łamach m.in. "Kwartalnika Historii Żydów", "Miasteczka Poznań", "Spotkań z Zabytkami", rocznika Zagłada Żydów. Studia i Materiały , portalu Wirtualny Sztetl.

ORCID: 0000-0002-1112-7969

Kontakt z autorem: info@cmentarze-zydowskie.pl

Publikacja dofinansowana ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
Książka opublikowana dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Rodziny Nissenbaumów.
Dziękujemy Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego za pomoc
w wydaniu książki.
Logotyp Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
Logotyp Fundacji Rodziny Nissenbaumów
Logotyp Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Patroni medialni:
Logotyp Jewish.pl
Logotyp Żydoteki
O książcex O autorzex Opinie x Dla mediówx Gdzie kupić?x Spotkania autorskie