Krzysztof Bielawski is a historian, Jewish-cemetery researcher, and genealogist. He is a graduate of the Institute of History at the University of Warsaw, specializing in Jewish Studies, and is currently a PhD student at University of Warsaw. From 2009 to 2024 Bielawski served as the Jewish heritage specialist at POLIN Museum of the History of Polish Jews. He's currently Project Coordinator at the Foundation for the Preservation of Jewish Heritage. He started the website Jewish Cemeteries in Poland (www.cmentarze-zydowskie.pl) in 2005 and has authored various articles on Jewish cemeteries and funeral customs and Jewish life in Poland after 1944.


Donors:
Logotyp Stowarzyszenia »ydowski Instytut Historyczny w Polsce
Logotyp Fundacji Rodziny Nissenbaumˇw
Logotyp Fundacji Ochrony Dziedzictwa »ydowskiego
Media patronage:
Logotyp S│owa »ydowskiego
Logotyp Jewish.pl
Logotyp »ydoteki